הפתילים

 

לפידים בוערים בצדי הדרכים

כמנסות להראות את אור השנים

והצל החולף שם כבה לעיתו...

 

כנרות עמומים שם עומדים מחכים

עד לאור הגדול ללפיד הבוער

זה רבות בשנים.

 

כממצמץ באפילה כך סיפרו הגיצים

על מנהיגם מזה רב בימים.

אך עכשיו הנרות שוב דולקים

הלפיד מצא את הפתילים.