סבא שלי הוא גן ופרדס ושער

וחצר ובית.

סבא שלי הוא ניצת אשכולות

וניחוח פרחי לימונים.

סבא שלי הוא ערב שבת

ושמים חדשים משובצי כוכבים

ודממה של קודש הקודשים,

ומזמור בתוך הדממה.

סבא שלי הוא פרדס וגן

ועץ שפרח, ופרי שבשל,

ועלה שנשר.

סבא שלי הוא עדת ילדים

שצומחים בין חצר ובין גן.

סבא שלי הוא ריחות פרדסים

בדרכים.

סבא שלי הוא זריחה מטוללת

וריח תלמים פתוחים.

מה נאה קברך, סבא שלי,

באדמת חמרה אדומה שוקקת

בלב פרדסים מריחים

בין זריחות פז לשקיעות אש.