דמיינתי, הוא אמר, שאני מתהלך סביב עצמי

ומי שהייתה שם, איתי, הייתה אחרת,

לא את.

וגם אני נוהגת בשקר...

וגם אני, כשאני מתהלכת סביב עצמי,

אני לא שם,

לא אני.