עולמי מחולק למספר מעגלים. כל מעגל עולם:

מעגל העבודה.

מעגל הילדים.

מעגל הבעל.

מעגל העצמי.

ומעגל המשפחה המורחבת והחברות. 

סדרי המעגלים כאן אינו הסדר הנכון שלהם.

בכל יום מנסה אני לסדר את המעגלים לפי הסדר הנכון לאותו יום.

אך מהו הסדר הנכון? 

דומה הדבר למספר חלקי פאזל זהים שכולם יכולים להתחבר לכולם, אך לעולם נרגיש כי הפאזל אינו מורכב כשורה. כי תמיד נוכל להגיע לאותה התמונה גם אם נרכיב את התמונה אחרת.

נולדנו לאחד את המעגלים האלה ולעולם לא למצוא עצמינו מחוצה להם. אך מרב הפעלת שיקולי דעת לסדרי המעגלים - האין אנו נשאבים אל מחוצה להם?????

האם מטרתינו בעולם זה לזרום בקוים מתפתלים אל תוך המעגלים ומחוצה להם באקראיות? או שמא יש לקבוע להם סדר?   והאם ישנו סדר שנכון לכולם?