עשירי – העולם – התעורֶרו! כל המקושים, הולמים: לקרב! נגדכם, דגל המאבק – יניפו, בני – העם! לא תהיה לכם עוד מחילה – לכפרה אל תצופו; על העושק ופגיעה בפועלים, עוד תישאו בתוצאות. שמש – השחרור, אל לכם נסות להצניע; העמלים, לא יתנו לכם - זאת!