סוסי הזכים דוהרים בנתיב לא ידוע

אמנם חזקים הם , אך את כיוונם אינם יודעים

  ואין בנמצא איש אשר יובילם אל דרכם הנכונה

מביט אני בהם חסר אונים ומשתדל להראותם כיוונם

אשר הינו כיוון חיי בן בני האנוש בעולם

ניסית הכל אך סוסי דוהרים בדרך לא להם

ואנוכי נמשך אליהם ואחריהם בלי מעצורים

אלוקי, כוון סוסי, טהר מחשבותיי

ותן שאגמור חיי ואני זכאי