יושב למעלה אני לבד,

על המרפסת

אולי אקפוץ אשבור ת'ראש,

מהמרפסת

קומה 5, אני לבד, רוצה לקפוץ

מהמרפסת

 

מלמטה את מסתכלת,

אל המרפסת

רואה אותי קופץ משם,

מהמרפסת

בפאניקה ,רוצה להיות איתי לבד

על המרפסת

 

כותב שירים מיוחדים,

על המרפסת

רואה משם ת'כוכבים,

מהמרפסת

כוכב אחד קורץ אלי אומר לי "קפוץ",

מהמרפסת