ברחוב הומה אדם

מחייכת אל כולם

ללא כל רגש בתוכה

אבד לה כל כחה.

אשה יפה וחזקה,

נבונה ואהובה,

כך מצטיירת היא בעיני כל

אך רק כאשר היא לבדה

מתירה היא לעצמה

לחשוב על יורדי דומה ועל השאול.

צר לה על קיומה

או אולי

על אי קיומו בחייה.

יפה הוא השקט בעיניה

כה מיוחד ואפל,

נותן סחף לזרם דמעותיה

הזולגות בעבור לבה השפל.