חשבתי שכבר ראיתי

את האור שבקצה המנהרה, 

אך התברר ששוב שגיתי בדמיונות.


חשבתי שסוף סוף אזכה להקים בית,

אך שוב חזרתי

למקום הבדידות.


חשבתי –

וד´ חשב אחרת...

חשבתי –

אך הבנת הכל ממני נעדרת...


אכיר טובה לבוראי

על השגחתו הפרטית,

ואקוה שבמהרה

ישים קץ לכאבי.