אלוקיי.
את זעקות עמך שמעת
את דמעותהם טעמת
את דמם שפכת
ואת נשמתם העלית.

אלוקיי...
את פחדיי עמך חשת
לליבם היתקרבת
את תפילותיהם שמעת
ובכל רגע מעליהם שהיית...

לעזרתם חושה
כי בך בטחו,
לישעותך קיווינו אלוקי
כי כוחותינו אזלו, דמעותינו כבר יבשו.
אתה יכול כל אלוקי,
ענה האזן לבקשותיי
אותך לא נחדול לאהוב אלוקיי,
הצילינו מאויבי

לעולם נודה לך אל, לשימך נשיר ונהלל.

על שם תלמוד תורה ולשם בניך הכואבים,
לשם אוהביך והצדיקים.
אנא קבל תפילתי אלוקי, אנא שמע תחינתי, הקשב לליבי והושיע
את ישראל עמי,
כי את זעקות ליבם שמעת אלוקיי, ואת דמעותיהם
טעמת.