בוודאי שאתה מפחד

תפחד!

מותר לך- אתה הבן אדם

פירושך-

בן מוות

פחד!-

כמה שאתה מספיק

ואחר כך קום,

אסוף את מחרך

והיה לאיש.