לך צוּד!

בּחַר לך מוֹשא,

רכֵּז מאמצך,

ושלח חיצך.

 

פגע.

הבא אותו איתך,

הראה לו מֶה כבודך –

מומחיותך.

 

ומן הציד ההוא תעלה מדרגה,

כולם יכירוך בזכות תבשילך,

תעמול ותזיע, תוסיף להשקיע

כדי להכין מטעמים.

 

אני מבטיח לִצְפּות,

לְצַפּוֹת שתגיע

ונשב יחדיו לשולחן

כשבדלת תופיע.

 

אשמח לראותך כי בָּגַרתַ,

נעשיתַ לאיש עם חזון,

לא זנחת עצת אביך

רכשת לך כישרון.

 

כעת אברככה ילדי

ואתן לך גם מטוּבי

אשפִּיע עליך שפע ברכות

מעונג ניחוחות.

 

רק מהר ילדִי!

הרם את ידִי,

עֵת שכבתי על ערשׂ דְווַי.

בטרם אגוַוע, אֵאַסף אל עמי

אז יהיה מאוחר מידי.