לפני

 

לקחתי אותו לשיחה

אחד על אחד,

כי עלה צורך

בתיאום ציפיות.

 

ערכתי פגישה מסודרת

בינו לביני,

בין רוחו, הקרה באותו הלילה

לרוחי.

אמרתי אשר על ליבי,

בלי בירוקרטיה,

בלי אילוצים.

בחושך, בין העצים.

חשתי שאני המקשיב לעצמי,

ואין לי מלבדי.

נשברתי.

 

לא יכולתי לעמוד מולו,

לא יכולתי לשאת בו.

לא יכולתי כי ידעתי,

ידעתי הכל.

 

כשאתה עורך בירור נוקב,

עליך לדעת לפני,

מי אתה?

עומד.