יום הזיכרון בהר הרצל תשס"ה

ירוק.

אדום

כחול

סגול

כומתות כומתות

כיסו שערייך

בדמעות לוחם

המבכה על מות רעו

נשבענו לך ארצי

באחדות הכאב

ובדם

שוצף וקוצף

המרווה אדמתך

בכהות חושים

הזועקים אלייך

פינו נאלם חרש

נמוגו המילים

לא באש ארסתיך

ולא בדם גיבורים

כי אם באהבת אמת

והם עומדים שם

דוממים

מנסים להבין את שמעבר

למסכי הכאב

את הברית שכרתו עמך

בדם חבריהם

הטובים...