מומלץ לשיר את השיר במנגינת הסליחות י-ה שמע אביונך

----------------------------------------------------------------------

בלעם בן בעור, שכם בן חמור

הלכו יחד למערה

לעבוד לבעל פעור.

 

קמו עם שחר בעוונם

לקלל, להטיל מורא.

עברו בנחל לפתורה

דרך סדום ועמורה.

 

בלעם בן בעור, שכם בן חמור

עלו יחד לחרמון

לעבוד לבעל המון.

 

אמר בלעם לשכם

משהו לא מסתדר לי

איך אתה עדיין חי

אחרי המכה של שמעון ולוי

 

בלעם בן בעור, שכם בן חמור

הלכו יחד למערה

לשאול את פי האדם הקדמון.

 

הקדמון ישב במערה

למד חומש של תורה

ראה את האורחים, איבד הכלח

כיבד אותם בלחם ומלח.

 

וענה הקדמון לאמור

איך אתה בלעם עם בן חמור?:

איזו חברותא של מקק

מה היה רע עם בלק?

הלא קראתי במעריב

זה מה שכתוב בעיתון

עדיין אתה רוכב על האתון

בדרך ההולכת לאכזיב.

 

צחק בלעם וגמר

קרא אל שכם ואמר

חי ריש גלותא

.עשו אותנו חברותא!

מי שהתחפש לקדמון

הרי זה הפייטן המוכר

איתו עוד נבוא חשבון

רבי ישראל עמר