היה טוב

.או טוב שהיה

ניצלת

פגעת

שברת

.והשארת אחריך הרבה תהיה

איך זה שתמיד אני זו שלא מבינה

?ולמה

.אני תמיד זו שאבודה

נמאס לי מה שעתיד אתה לומר

.לא רוצה לשמוע מוחקת את העתיד והבמיוחד את העבר