בס"ד

במובן מסוים

להבין...

 

אין שום הבנה...

 

לא תהיה הבנה...

 

לא הייתה הבנה...

 

אם הבנתי מה שהייתי צריך להבין ולעולם לא הבנתי אז אשרי

 

 

והבן....

 

הבנה...

 

הייתה ותהיה...

 

עצבות במובן מסוים...

 

ההבנה מוּבנֵת כבניין...

 

ככל שתבין את עצמך

תבנה את עצמך...

 

 

והבן...

 

 

ההבנה במובנות...

 

מטומטמים הם האנשים

 

שאומרים שיותר שמבינים שוכחים...

 

כי הם לעולם

 

לא הגיעו להבנה אמיתית

 

 

והבן...

 

 

אז תבין את מה שהיית צריך להבין ולא הבנת ואשרך

 

 

והבן...

 

יוספוש