מוזגת מים
למטחנת תיבוּל -
החריפות מורגשת באפי
אך בידיי אינו נשאר דבר.
אסובב, אם כך, את הידית
עד יהיו אצבעותיי
בלויות, נוקשות ועייפות
ואולי אז
תשובי?

 

[16/03/2005]