מעיינת ב
ארכיון חייה -
חריזות ישנות
של שלל רגשותיה
מעלעלת ב
עיתונים מצהיבים
על תקרות,
נפילות,
וקשרים מותרים
נסיכות ששתקו
ילדות שקפאו
משחקים אסורים
וכפפות שהוסרו.
מעיינת ב
ארכיון חייה
מוסיפה עוד חוצץ
ומתחילה
מחדש.

 


[29/01/2005]