לינה מוריסט

הנני כאן. לא סופרת מבריקה או משוררת דגולה, אך אולי תוכלו למצוא מעט עניין בפירות דמיונה של בת שבע-עשרה ממוצעת? קריאה נעימה.

רסיסים

ארכיון

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה