אני רואה אותם

צועדים בלאט

בליל נטול כוכבים

 

בליבם התרגשות עצומה

חסרי דאגה הם

אל מול פני הסכנה

 

מתוך עמקי נשמתם

משאלה אחת פועמת:

שנצליח את המשימה למלא

את גשרי שונאינו

נמוטט

ואת עמינו נפדה

במחיר שאין שני לו

מחיר חיינו

 

כי ראשונים תמיד נהיה…