מחויב המציאות,  בורא כל העולמות,  בורא השמיים, אש אויר ומיים, בורא השפע

יוצר הגבולות, אדון האחידות והשוני, מלך האיזון , מלך מלכי המלכים

 אבא 

יודעת אני שאין אני יודעת דבר

מפנימה שאין ביכולתי להפנים את מציאותך האין סופית

מבינה שאין בליבי להבין את "מלא כל הארץ כבודו

ובכל זאת, אני באה , קטנה קטנה

בשפלות, בבושה ובשמחה עדינה , לנסות ולו במעט להכניס את מציאותך לחיי

להודות ולהלל לך

ולחיות את הקסם שלך