בס"ד פנימה כואבת עד אובדן חושים עד כלות נשמתה מתייסרת בין טוב לרע לוקחת נשימה ושוב- מדחיקה. מרחיקה את עצמה ממנה. נותנת לכאב לטבוע בעצמותו הדואבת קוטעת את הקשר מרחיקה את כולם אוספת חוטים דקים ללב פנימה. מתכנסת כולה לתפילה לדיבור עם פנימיותה עם עצמה מנותקת, מתנדנדת, מתדבקת מתעלה נעלמת, נוסקת לעולם שכולו טוב שכולו תפילה כולו התחברות לעולם האמת מטהרת את כל השחור. וחוזרת, נוחתת, נופלת ונחבלת חוזרת ושואפת להגיע לנסיקה הבאה.. לתפילה.