האדים החמים עולים תחתינו

מי מקלחת חמים זורמים עלי

כשראשי שעון על קרמיקת האמבטיה הלבנה

שוב חשה בשפתייך יורדות

שוב חשה בלטיפת הרוח.

 הנה הסכין נועץ, עכשיו דוקר

כה יפה אני עכשיו בדם

עטופה במגבת חמה

ידך עוד מלטפת.

בחדר, מרגישה אותך מחבק ועוטף

כל הדמעות שרציתי לבכות ונאלמו

עכשיו פורצות מעיניי

ואתה יושב אוהב ומחבק

מליט פניי בידייך

.כה נאהבת

לוקח את הסכין החותך מידי,דוקר, זורק.

במקלחת החמה תחת אדים

אני חשה בלטיפה,

אל תלך אני קוראת

כל המילים שאמרתי.

בחוץ עוד גשם אנחנו עומדים יחד סחוטי בגדים

אני מרגישה אותך לוחץ עליי לקיר

אני רואה את כל דמי בידייך

בובתך החיוורת

אל תלך.

חשה בשפתייך יורדות.

כה יפה עכשיו.בדם.