כשפרצתי,

לא נפרצו אישוני

אל עוצמת שטף אור הבריאה.

כשאחזת אותי, אם,

את שולי הסודר

לכחה אש צלמוות קרה.

ולא שירי תכלת, סיפורים בירוק

רקמו את

רשמי חיי הרכים:

בובה עטופה אזיקים סריגת-יד,

   פיתחתי לי ספורט מזן מיוחד -

חולמת

למרחקים ארוכים