פלוטו כלבלב מקיבוץ מגידו,
הקומוניזם הלך ,הוא נותר לבדו.
פלוטו כלבלב שנובח המון,
אך פלוטו זקן וכבר אין לו ממון.

פרץ הדלת, נבח הב הב,
ונתפס על שוד עם אזיקים לרגליו.
כמה בפנים? גלו מי יודע?
הרבה מאד שנים בלי רגלי הצפרדע.
פלוטו אסיר מקיבוץ מגידו,
באבו כאביר ישב לבדו.