אהבתי.

אתה זה שהכרתי.

אתה זה שהכיר אותי.

אנחנו אלה שאהבנו.

נשמתי.

היא זאת שמשכה אותי.

אתה זה שלקחת אותי.

אנחנו אלה שנמשכנו.

כאבי.

אתה זה שגרם לו לגדול.

אני זאת שאפשרתי לו זאת.

אנחנו אלה שטעינו.

עצב.

אני זאת שהתעצבתי.

אתה זה שהעציב.

אנחנו אלה שכשלנו.

נפרדים.

אני זאת שלא איתך.

אתה זה שלא נמצא תמיד.

אנחנו נפרדים...

וכואבים.