תביט בה,

תביט בה טוב,

תסתכל לה בעניים,

 תביט בה,

ותביט בה טוב,

תחוש את תווי פניה הרכים

ותביט בה,

תרגיש את ידה החמה אוחזת בידך,

ותביט בה,

תביט בה טוב.

אתה לא יודע אם היא תהיה שלך מחר,

אתה לא יודע אם היא עדיין תהיה איתך,

אז תביט בה ,

ותביט בה טוב,

תאהב אותה ,

ותאהב אותה עוד,

תזכור אותה בזכרונך,

תחרוט את שמה בליבך,

כי יתכן שמחר,

האהבה הזאת לא תהיה שלך.