גשם יורד.

גשם של דם יורד.

במרכז ליבה של ירושלים,

נשמעת עוד זעקה של אם.

גשם יורד.

גשם של דמעות יורד.

במרכז ליבה של ישראל,

נמצא עוד אח כואב.

גשם יורד.

גשם שיורד אפילו כשחם.

הגשם הזה הוא גשם רק של כאב.

ואני ,כמו כולנו מרגישה את הגשם הזה,

דופק בחלונותיי ומאיים להכנס.

הגשם הזה כבר לא משקה לנו את השדות.

הוא הורס אותם.

ומחריב את התבואה.

הגשם הזה הוא גשם של מלחמה.

הגשם הזה הוא העם השכן שנמצא לידנו.

בואו לא נתן לא להכנס למדינתנו.