אתה הוא זה שאהבתי כל חיי, אתה הוא זה שנתתי לו את אמוניי, אתה הוא זה שפגע בליבי, אתה הוא זה שפצע את נשמתי, הכנסת לי קור בליבי, יצרת את התאכזבותי, גרמת לי כאב , והחדרת רק צער, לא אהבת אותי לעולם, רק גרמת לי אכזבה, איך התאהבתי בך ואיך נתתי לך לפגוע בי. אף פעם לא תדע את כאבי, אף פעם לא תסגור את פצעי, אני חולה. אין בי עוד כח. אין בי עוד כח...