בס"ד כיצד אני כותב יצירה? לעת ערב, לפני החלום, מתמלא מוחי במחשבות רבות ומעיינות. אך זאת עדיין לא יצירה. עולם החלומות מעשיר לי את היצירה בדימיון. אך זאת עדיין לא יצירה. כשאני מריח את אוויר הבוקר הצעיר, תמונות רצות לי בראש. אך זאת עדיין לא יצירה. בתפילת השחרית, מזמורי דוד המלך ממלאים אותי בכישרון. אך זאת עדיין לא יצירה. לעת מנחה המחשבה, הדימיון, התמונות והכישרון מתגבשים לאט לאט ליצירה. אך זאת עדיין לא יצירה. בשעות הערביים המילים מתחילות לצאת וראשי מסדר אותן. אך זאת עדיין לא יצירה. לקראת ערב היצירה מוכנה, רק צריך לכתוב אותה על נייר. אבל אז... יש לי רעיון ליצירה אחרת- יותר טובה.