קשר תפילין הראה להשרות ברכה ויראה כי ברכת האל לפניך המלווה כל דרכיך, בן לתפארת העם עומד נרגש ונפעם לקבל עול התורה מפי מלכות נאדרה, ברוך עוטר ישראל בתפארה. בכל אשר תפנה ובכל אשר תשנה שימה כחותם על ליבך ולטוטפות בין עיניך למען תהא בן יקר לאהוביך ולעמך,