כשאדם נותן למדינה את מיטב שנותיו הוא צריך לעשות הכל כדי לגרום למדינה להיות במיטב שנותיה.