כשבן אדם בבית הכנסת אומר לך "שתוק", תדע שתוך חמש דקות זה יהיה הוא שידבר, כי מי שרוצה שקט שותק.