לפעמים הן פורצות החוצה קילוח יציב ומשחרר של מילים אוצרות סוד ומראות עלומים ולפעמים לפעמים נותרת רק כמיהה עזה בלב