אלהי נשמה, שנתת בי טהורה, היא אתה. חלק אלוה מעלה אבק שנשכח ונופץ וטונף טמאה בראתה אתה יצרתה אתה נפחתה בי ואתה משמרה בקרבי ולא נותן לה לצאת ואתה עתיד והווה ועבר ותמיד נוטלה ממני ומחזירה בי ונוטלה ומחזירה קח כבר לעתיד לבוא. כל זמן שהנשמה נחנקת בקרבי מודה אני לפניך דיין האמת ה' אלהי ואלהי אבותי רבון כל המעשים אדון כל הנשמות ברוך אתה. ה' המחזיר נשמות לפגרים חיים