שכבה דקה של נוזל מכסה עוטפת עיני מטשטשת שובר ת האור עוד לא ראיתי את אוויר העולם לא חשתי אותו במו עיני שקיפות אטומה מפרידה ביני לביני ואני עוצמת את כל העוצמות ושוקעת את עצמי והוא שותק ריק שכבה דקה של נוזל מתאדה מתיבשת נבלעת נחנקת עת כל העוצמות וכל המחשבות מתקפלות אל הריק עוצמות עיניים וטיפה קטנה חומקת מהעפעף העייף צורבת את העור סודקת כאב חד