אומנות הצימצום... משורר טוב נמדד באומנות הצימצום שלו. בשורות הריקות, במילים שבחר להחסיר, במקום שהוא נותן לקורא לדמיין, להזדהות.