מוקדש למיכל ונועם (באיחור של 3 שנים) מילים שריגשוני עד דמעות, הם לחם האושר והעוני שלכם. אהבתכם היא כמו אור גדול שפורץ מעינכם. טהור, קדוש, מבורך.. שאני על אבן המתדרדרת במורד ההר, כשמשהו מת בי בפנים, חייתי לרגעים בתחושת שמחה לאושרכם הגדול.