לו יכולתי, הייתי בוחרת לא לשים אותך כנציב בחיי. השנים שעברו לימדוני כוחות חבויים במסיכות, כימיה בין חומרים שונים.. לו יכולתי, הייתי גם מוחקת שנים שהיית דמות מרכזית..