במסגד קטן, עם הרבה עשן, מואזין עם זקן מתפלל. במסגד קטן, עם תניו ותן , מחבל עומד להתפוצץ. אז אמר השהאיד אין דבר אין דבר, עוד מחר תשאני בתולה אל הים, אל הים הגדול עוד מחר. בספינה קטנה, לא ממש יציבה, שם עצר חיל הים את האיש. בספינה קטנה עם בובה קשיחה, מחבל, שכבר לא יתפוצץ. אז אמר השהאיד היא בתולה היא בתולה, כשיצא האוויר ת'אמת הוא גילה, היא בובה, גומיה , לא יותר. עם עכבר עצוב, וסלט של כרוב, שם ישב השהאיד ודיבר, במקום עזוב, הוא סגור בכלוב, הם ידית בדלת מעץ. אז חפר השהאיד מנהרה ארוכה, אך אבוי הוא השמין ובאמצע נתקע, השהאיד אל הים לא יצא.