גוגוק .

זה עושה לי טוב,כשמחייכים

יש אבנים עם לב אדם...

שלושה שותפים לו באדם

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה