עת התהלכתי בשדה, בינות עשבי השדה המוריקים אשר באור השמש מנצנצים וקורצים, הרהרתי בקול, אילו ניתן היה לי להיות, רק אבל רק לשבוע ימים להיות פרה, להנות מחלקת אלו-ה זאת, ניחוח השדה, היופי הכ"כ פשוט אשר חף מכל גינוני המלכות אשר אופפים אותנו בכל אשר נלך, הוא אשר חדר ללבבי ואני בקשתיו ולוּ לשבוע אחד בלבד... ואני אבקש להיות בן אדם...-הרהר בקול חברי.