הזלזול הזה הוא מחריב בנין של אמת הוא מרסק ואל תוך הלב הוא מחלחל עצב עמוק משליט המזלזל, כלאחר יד פוגע תקשורת יפה במחי יד הורס רעל מילולי לאט לאט הולך ונספג עצב זה משחית וגורם לנבילתו של הפרח הפרח יפרח ויגדל לאור השמש המבריאה ויקמול כאשר לא ירגישו בו צורך של אמת "אינך מוסיף לי דבר שיש לי בו ענין... אז בא נמנע ממך אור השמש" - אומר המזלזל הזלזול הוא רעל ממית ומשחית ושולח את גורגורתיו הממאירות אל כל תא חי ובריא החפץ בתקשורת בריאה עם הסובבים אותו