בס"ד ראשו קרח ללא זיפים ורידי צווארו בולטים וחשופים עצמותיו וצלעותיו מגלות שלד ללא בשר בטנו תפוחה מרעב ידיו מידלדלות תלויות משני צידיו המבע שבעיניו חלול, ריק, הניצוץ - אַיִן לסתו שמוטה, מכוסה זיפים דוקרניים אפרוריות מכסה את פניו שיניו שבורות, מנותצות, אינן מפיקות הגה גופו סמוך על זוג עצמות ארוכות שדופות, חפות משומן ובשר אבל את הרוח את המוסר את "הדרך ארץ" את האמונה את השאיפה את התכלית הם לא הצליחו לשאוב ממנו.... ימ"ש