פורם את העננים ומתקוות החוט סורג אותך צחורה, אוסף את שערך בכיפה גדולה בחיבוק שזור עיניים חסרות נשימה. שערי שמים ארוגים זה בזה להקיפך, ענן בקרניו נאחז בשערך.