איך זה יכול להיות, לעזאזל? אני גבר וצומח לי בבטן עובר היא אפילו לא יודעת ובלי לדעת היא רוצה שאני יפיל אותו מתחת גלגלי רכבת היא נוסעת ןגם אמרה תודה יפה היא וכל הנופים איתה כרוכים בזנבה כמו פחיות קשורות למכונית "just married" מי ששתק, ידום פוראוור.