גילגמש בן ארך

לפעמים המילים הן יותר מדי.

שקט

שני עמים

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה