אין להצטער על שעבר לעולם

כי מה תועלת לו לנכלם

גם בלי הזמן לא היית מושלם

ואם צדקת- הכל נעלם

כמה אפשר לעמוד מולם

אשרי העוצר בטרם נבלם

לא אני אבחר מכולם

אך שווים השמיים לחסות בצילם

החיים ישובו לאל גואלם

גם אם עבדת קשה בשבילם

אולי יישאר מה שנחלם

לא תם ולא נשלם