ההולכים בחושך, אור גדול נגה עליהם

והאיר

את הריקנות

 

בחושך התחבאתי

בחושך התנחמתי

בחושך התקווה

 

והאור-

     סנוורים

 

    *  *  *

 

השמש זרחה

 

השקט

נותר עירום

 

ואני התביישתי בשבילו